Examine This Report on kos daftar sdn bhd online murah ssm

Anda perlu memastikan nama yang dipilih tidak sama atau terlalu serupa dengan syarikat lain yang sudah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) untuk mengelakkan penolakan.

Sijil saham adalah dokumen undang-undang yang dianggap sebagai bukti pemilikan saham dalam syarikat dan ia terdiri daripada maklumat pemegang saham termasuk nama pemegang syarikat tersebut, tarikh penerbitan, jumlah saham yang dikeluarkan kepada pemegangnya, nombor pengenalan yang terpisah disertakan dengan meterai dan tandatangan syarikat.

Penyediaan dokumen yang teliti dan tepat adalah kritikal untuk memastikan tiada kelewatan dalam proses pendaftaran.

Jenis perniagaan ini adalah yang paling mudah untuk ditubuhkan, dan hanya warganegara atau penduduk tetap sahaja yang boleh mendaftarkan entiti ini. Perniagaan ini selalunya memiliki satu pemilik dan liabilitinya tidak terhad.

Berdasarkan versi Akta Syarikat yang dikemaskini pada tahun 2016, syarat minimum amount untuk memperbadankan sebuah syarikat telah dikurangkan. Hal ini telah menggalakkan ramai usahawan memulakan perniagaan mereka.

× 30 Working day A refund Assure We're devoted to furnishing superb customer service to make sure you have a nice experience executing business with us.

Syarikat sdn bhd diwajibkan untuk melantik sekurang-kurangnya seorang setiausaha syarikat yang dinyatakan oleh Akta Syarikat 2016 samada dengan menggajinya bekerja dengan syarikat atau mendapatkan perkhidmatan syarikat setiausaha.

Klik Mula Sekarang jika nama syarikat yang anda cadangkan tersedia untuk teruskan pendaftaran dengan kami.

Seorang pengarah dan seorang pemegang saham adalah diperlukan untuk mendaftar sebuah syarikat Sdn. Bhd.. Orang yang sama boleh bertindak sebagai pengarah syarikat dan pemegang saham, dan umurnya mestilah sekurang-kurangnya 18 tahun, sebagai warganegara Malaysia, dan tidak pernah hilang kelayakan di bawah Akta Syarikat 2016 Seksyen 298.

Memulakan syarikat sendiri adalah satu pencapaian besar bagi semua orang. Namun, ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum kita boleh bermula, dan salah satunya adalah proses pendaftaran syarikat yang rumit dan perlu ketelitian.

Setelah langkah-langkah di atas telah disiapkan, setiausaha syarikat yang dilantik akan menyediakan dan memastikan dokumen syarikat mengandungi penerangan berkenaan sifat perniagaan yang akan dilaksanakan, penyenaraian servis yang ditawarkan, aset dan liabiliti yang dimiliki syarikat, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan adalah lengkap.

Apabila anda mendaftar perniagaan, kos daftar sdn bhd online murah ssm anda akan mempunyai nombor pendaftaran SSM yang membuatkan pembeli memberi yakin untuk berurus niaga dengan anda.

Bagi mendapatkan maklumat lanjut bagi proses daftar syarikat sdn bhd, anda boleh layari ke laman World wide web SSM di pautan berikut SMM-Rules

Using a reason to build lasting partnerships, CORPSO is devoted to supporting your business continued progress and achievements globally.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *